Razem z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej organizujemy w tym roku kolonię letnią z elementami obozu językowego dla dzieci polonijnych. Jest to cykliczna akcja Caritasu, a my dołączamy do niej po raz pierwszy.

W kolonii weźmie udział 40 dzieci z rodzin polskich mieszkających na Grodzieńszczyźnie na Białorusi (pobyt dofinansowany przez Caritas Polska i MSZ) a także 10 dzieci z rodzin polskich z Wileńszczyzny (pobyt sfinansowany w ramach akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”).

Dzieci biorące udział w kolonii pochodzą z rodzin polskich mieszkających na Kresach – na Białorusi i na Litwie. Dzięki rodzicom oraz pracy duszpasterskiej w parafiach, większość z nich mówi po polsku. Ponieważ w szkołach i urzędach obowiązują inne języki, zanika umiejętność płynnego posługiwania się językiem polskim. Chcemy pomóc im lepiej mówić po polsku, tym bardziej, że część dzieci będzie chciała w przyszłości podjąć naukę lub pracę w Polsce.

Codziennie w trakcie turnusu odbywać się będą dwugodzinne lekcje języka polskiego prowadzone przez nauczyciela polonistę. Na kolonii jednocześnie przebywać będą polscy rówieśnicy z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Zaplanowany jest 12-dniowy turnus w terminie: 05.07-16.07.2015 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Brzózki” w Popielewie k/Nowego Warpna.

Dzieci będą uczestniczyły w wycieczkach autokarowych do Szczecina, Trzęsacza nad Morzem Bałtyckim, Trzebieży i Nowego Warpna nad Zalewem Szczecińskim.

Celami przyjazdu dzieci z Kresów do Polski są: pogłębianie umiejętności posługiwania się językiem polskim, przybliżenie tradycji i zwyczajów polskich, stymulowanie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, rozwijanie predyspozycji psychofizycznych dzieci przez gry, konkursy, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz umożliwienie kontaktu z rówieśnikami z kraju pochodzenia ich przodków.

Na dzień 22 kwietnia 2015 roku udało nam się, dzięki Waszej pomocy, zgromadzić 4.000 PLN. Uda nam się zaprosić 10 dzieci z rodzin polskich na Litwie, jeżeli zbierzemy 10.000 PLN. Liczymy na Wasze wsparcie i z góry dziękujemy!

Wakacje dla dzieci z Kresów to pierwsza część naszej tegorocznej akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. Kolejnym celem jest zebranie środków, niezbędnych do przygotowania bożonarodzeniowych paczek dla naszych Rodaków na Litwie.

P.S. Paczka edukacyjna, sfinansowana dzięki pomocy Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dla polskich dzieci ze Szkoły Specjalnej w Solecznikach na Litwie dotarła na miejsce!